********************************

Fra idealist til realist

Ideale drømme, skepsis og tvivl

Morale: Livet er kun til låns.

Af Harry Rasmussen.

 

 

 Denne serie af artikler kan og skal ses som en slags forsøgsvis status over min egen åndelige eller sprituelle udvikling fra idealistisk og optimistisk indstillet ungersvend i 1940’erne og frem til og med 2018, en periode, hvor et gradvist skifte til realistisk pessimist især har fundet sted siden begyndelsen af 2000-året. En lignende udvikling er der sikkert også andre åndeligt og filosofisk interesserede, der har gennemgået eller vil komme til at gennemgå og opleve, hvorfor de pågældende formentlig vil kunne nikke genkendende til mit udviklingsforløb.

 

Artikelserien består af en bearbejdelse af afsnittene fra min selvbiografi "Mit liv og min tid"

 

Links til artikler i serien

Fra idealist til realist

Ideale drømme, skepsis og tvivl 1. del.

Ideale drømme, skepsis og tvivl 2. del.

Ideale drømme, skepsis og tvivl 3. del.

Ideale drømme, skepsis og tvivl 4. del.

Ideale drømme, skepsis og tvivl 5. del.

Ideale drømme, skepsis og tvivl 6. del.

Ideale drømme, skepsis og tvivl 7. del.

Ideale drømme, skepsis og tvivl 8. del.

Ideale drømme, skepsis og tvivl 9. del.

Ideale drømme, skepsis og tvivl 10. del.

Ideale drømme, skepsis og tvivl 11. del.

Ideale drømme, skepsis og tvivl 12. del.

Ideale drømme, skepsis og tvivl 13. del.

Ideale drømme, skepsis og tvivl 14. del.

Ideale drømme, skepsis og tvivl 15. del.

Ideale drømme, skepsis og tvivl 16. del.

Ideale drømme, skepsis og tvivl 17. del.

Ideale drømme, skepsis og tvivl 18. del.

Ideale drømme, skepsis og tvivl 19. del.

Ideale drømme, skepsis og tvivl 20. del.

Ideale drømme, skepsis og tvivl 21. del.

Ideale drømme, skepsis og tvivl 22. del.

Ideale drømme, skepsis og tvivl 23. del.

Ideale drømme, skepsis og tvivl "Et stort paradoks"

 

********************************