Artikelsamling 1. Består af artikler samlet i 6 hovedafsnit.

 

===================

 

 

1. Hovedafsnit.

Kort indføring i Martinus' kosmologi.

Herunder også den særskilte sektion:

Kosmologiske lektioner

 

Artikler vedr. Martinus’ kosmologi: 

H1-01. Forkortelser – om de i artiklerne anvendte forkortelser af titler, navne mm.

H1-02. LIVETS EVENTYR - En introduktion til emnet

H1-03. LIVETS EVENTYR - Optakt til hjemmesiden

H1-04. Indledning

H1-05. Intuition og personlighedom forholdet mellem personlighed og intuition

H1-06. Indskudte bemærkninger

H1-07. Spiritualismens historieen gennemgang af spiritualismens historie op til Martinus’ kosmologi

H1-08. Introduktion til ”Det seksuelle polprincip”

H1-09. ”Det seksuelle polprincip” af Martinus også betegnet som ”skabelsens rat”

H1-10. Talentkerneprincippetom de livsvigtige ’talentkerner’ eller ’skæbnefrø’

H1-11. Emotionel og intellektuel seksualismeom de to grundformer for seksualisme

H1-12. Det seksuelle dobbeltkredsløbom de to seksuelle polers evige vekselvirkning med hinanden

H1-13. Introduktion til ”Den seksuelle polforvandling”den ’vågne’ og den ’sovende’ seksuelle ’pol’

H1-14. Polforvandlingens seksuelle kategorier – Fra A- til K-menneske

H1-15. Sfinksens gåde: Fra dyr til menneskeMartinus’ kosmologis bud på den psyko-biologiske udvikling

H1-16. Gennem døden eller de parafysiske verdenerom diskarnationens ’teknik’  

H1-17. Reinkarnationsprocessenom dennes ’teknik’ i form af inkarnation eller materialisation

H1-18. Repetitionsprincippetom gentagelsesprincippets uundværlighed og uundgåelighed

H1-19. Repetition, barndom og ungdomom repetitionsprincippet i praksis

H1-20. Repetition, skæbne og beskyttelseom repetitionsprincippet i praksis (fortsat)

H1-21. Individets fri kontra ufri vilje (I)om viljen og de viljeførende kræfter og faktorer

H1-22. Individets fri kontra ufri vilje (II)om viljen og de viljeførende kræfter og faktorer (fortsat)

H1-23. Individets skæbnedannelseom skæbnedannelsens almindelige lovmæssigheder

H1-24. Livets risici og skytsenglenes opgaveom skæbnedannelsens specielle lovmæssigheder

H1-25. Tillæg. 1. kapitel: Introduktion til erkendelseslæren i Martinus’ kosmologi

H1-26. Tillæg. 2. kapitel: Erkendelseslæren i Martinus’ kosmologi (I)

H1-27. Tillæg. 3. kapitel: Erkendelseslæren i Martinus’ kosmologi (II)

H1-28. Tillæg. 4. kapitel: Erkendelseslæren i Martinus’ kosmologi (III)
H1-29. Tillæg. 5. kapitel: Erkendelseslæren i Martinus’ kosmologi (IV)

                                                                       

Supplerende afsnit vedr. 1. Hovedafsnit: Kort oversigt over Martinus' kosmologi

H1-30. Jegets evige energikilder.  - om de kosmiske grundenergier

H1-31. Grundenergiernes kombinationer - om de kosmiske grundenergiers indbyrdes kombinationer

H1-32. De fem universelle bevægelsesarter - en kortfattet oversigt

H1-33. Følelseslivets klimaer - en skematisk oversigt over følelseslivets og tankelivets klimaer

H1-33. Tankelivets klimaer - - en skematisk oversigt over følelseslivets og tankelivets klimaer

H1-34. Skæbne og talentkerner – om ’gode’ og ’dårlige’ talentkerner

H1-35. Den jordiske menneskeheds bevidsthedskategorier

H1-36. Para-fysik og meta-fysik – Kortfattet afklaring af nogle begreber

H1-37. Bønnens oprindelse - Dyrets skrig af dødsangst

H1-38. Individet, de seks kosmiske grundenergier og de seks kosmiske storriger – En kortfattet elementær oversigt

H1-39. Tre sæt spilleregler – efter behag eller behov

H1-40. Hjerne og bevidsthed – Om forholdet mellem de to instanser

H1-41. ”Kosmisk død” eller ”kosmisk bevidstløshed”

H1-42. Det evige liv - den guddommelige virkelighed

H1-43. Hverdags-miraklet...Alt er et underværk...

H1-44. Et internationalt verdensrige. Hvad vil det i grunden sige?

H1-45. Viden og undren. Tanker om livet og verden.

H1-46. Ånd og materie - Sjæl og legeme

=========================