Artikler med relation til Martinus’ kosmologi:

 

2.01. Min vej til Martinusom de oplevelser, der førte mig frem til studiet af Martinus’ kosmologi

2.02. Gud under anklage...om forestillingerne om en alkærlig, alvis og almægtig Gud og det ondes problem

2.03. Gud under anklage – igen  -  kommentarer til en boganmeldelse

2.04. Materiens forunderlige verdenom materiens eller energiens forunderlige natur og struktur

2.05. Er Martinus’ kosmologi en videnskab?om forholdet mellem intuitiv åbenbaring og fysisk forskning

2.06. Det levende verdensaltom verdensaltet som en levende og samhørig organisme

2.07. Guds vilje – tanker til overvejelse. Om dogmatik og ortodoksi kontra fri tanke og forskning

2.08. Polprincip, polforvandling, kønsskifte – og skæbnelovMartinus’ kosmologi og naturvidenskaben

2.09. ”Dommedag!” I om forskellige dommedagsvisioner gennem tiden

2.10. ”Dommedag!” IIom Martinus’ opfattelse af ”Dommedag”

2.11. Det evige livet kortfattet resumé af, hvad Martinus forstår ved begrebet ’det evige liv’

2.12. Guds ’sprog’ – om det daglige liv som en vekselvirkning mellem Gud og individet

2.13. Brev til en åndsbroderom inspirationens og intuitionens øjeblikke.

2.14. Tro og overtro – om fortidig og nutidig tro og overtro.

2.15. Den eventyrlige livscyklus (1) – om individets kosmiske ’rejse’ i indviklingsbuen.

2.16. Den eventyrlige livscyklus (2) – om individets kosmiske ’rejse’ i udviklingsbuen.

2.17. Ateisme og materialisme – om de filosofiske hovedproblemer og Martinus’ opfattelse af ateisme og materialisme.

2.18. Jesu Grav?en aktuel kommentar til en ny ’konspirationsteori’

2.19. Så er det jul igen ! – om julen i fortid og nutid.

2.20. Vinterens bladløse træeret udtryk for såkaldt "kosmisk bevidstløshed".

2.21. Alts oprindelseet essay om at forstå verden.

2.22. Om at finde sig i kritik – om en kritisk anmeldelse.

2.23. Det ukendte spøgelse - om et ’spøgeri’ i åndelige kredse.

2.24. Personlighedsbegrebet - historisk, psykologisk og kosmologisk set.

2.25. Jeget – det subjektive problem

2.26. Sfinksen og Keops-pyramiden – symbol og mausoleer eller indvielsestempler?

2.27. Døden nær! – eller hvad skal man tro?

2.28. Kommentar til Per Bruus-Jensens artikel ”Om Jesus og menneskets frelse”

2.29. I begyndelsen var – ’noget’! – et essay om virkeligheden

2.30. Eros og Psyche – tanker omkring ”det seksuelle mysterium”

2.31. Hvad er virkelighed? – Et eviggyldigt filosofisk problem

2.32. En ny verdensepoke? Tillægs-betragtninger

==============================================