Aktuelle artikler med emner vedr. Ét-livs-hypotesen:

Opmærksomheden skal henledes på, at nedenstående artikler også findes i

to særudgaver i A4-format som pdf-filer. De har henholdsvis titlen:

Aktuelle artikler vedr. Ét-livs-hypotesen 1. del og

Aktuelle artikler vedr. Ét-livs-hypotesen 2. del.

Disse artikler kan med fordel benyttes af læsere, der

foretrækker en koncentreret, samlet og relativt lettere

tilgængelig adgang til at læse artiklerne.

 

4.118. Skæbne og retfærdighed - endnu engang!

4.119. Spiritualismens nyere historie

4.120. Det store spørgsmål om liv og død. Skepsis og tvivl

4.121. Hjemmesiden LIVETS EVENTYR ANNO 2016

4.122. Skæbnebestemt eller tilfældigheder?

4.123. Det store hverdags-under. Inspirerende tanker.

4.124. Hvor er Gud henne?  Et relevant og aktuelt spørgsmål.

4.125. Ét-livs-hypotesen. En redegørelse. 1. Del
4.126. Ét-livs-hypotesen. En redegørelse. 2. Del

4.135. Ét-livs-hypotesen. En redegørelse. 3. Del

4.127. Ét-livs-hypotesen. En redegørelse. Resumé.

4.128. Ét-livs-hypotesen. En redegørelse. Kommentar.

4.129. Et livs status - revision af en personlig opgørelse

4.130. Personlighedsbegrebet - set i ét-livs-hypotesens perspektiv

4.131. Livets eget eventyr - set i ét-livs-hypotesens perspektiv

4.132. Livet som en ''puppe”-tilværelse

4.133. Revideret Bøn til den evige Fader-Moder

4.136. Idealismens bedrag i religion, filosofi og politik - nogle betragtninger

4.137. Ét-livs-hypotesen og Martinus' kosmologi. En redegørelse. Tillæg

4.138. Et kosmisk verdensbillede - om en mand og hans visioner

4.139. Et stort paradoks - Om et skift i livs- og verdensanskuelse

4.140. Nogle tillægs-bemærkninger - i forbindelse med mine skriverier om især Martinus' kosmologi

4.141. LIVETS UNDER - Lineær kontra cirkulær tænkning - Tanker til overvejelse

4.142. Håbets lysegrønne eufori - Tanker til genovervejelse

4.143. Idealismens forviklinger- vejen til kulturelt selvmord!?

4.144. Kulturens vekselspil - Hvordan med fremtiden?

4.145. Det overnaturlige - Virkelighed eller overtro?
4.146. Faktorernes orden. Set i ét-livs-hypotesens perspektiv

4.147. Myte og virkelighed. Eller sandhed contra usandhed?

4.148. Viden og undren 2. Tanker om materiens natur

4.149. En menneskehed på afveje? Eller måske på farlige vildveje!

4.150. Ideale drømme, skepsis og tvivl - Fra idealist til realist

4.151. Hvad er virkelighed? - Nogle fornyede vigtige overvejelser.

4.152. Ét-livs-hypotesens konsekvenser! - Status over nogle personlige tanker

 

============================================

 

Artikler med emner vedr. hjernedebat

 

Artikler med emner vedr. klimadebat

 

Artikler med emner vedr. Martinus’ kosmologi

 

Fra idealist til realist

 

Realiteter versus Idealisme

 

Artikler med diverse emner