Aktuelle artikler med emner vedr. Martinus’ kosmologi:

4.01. Et er et søkort at forstå... om at kunne navigere i livet ved hjælp af ’søkortet’: Martinus’ kosmologi

4.02. Livssejladsens kursom livets ’mål’ eller ’mening’

4.03. Den aktuelle verdenssituationom de aktuelt herskende forhold og tilstande set i kosmologiens perspektiv

4.04. Fængslende illusionerom illusioner, der fænger og illusioner, der fanger

4.11. Det ligger i generne ...om at ville forklare menneskets personlighed og adfærd som et spørgsmål om gener

4.12. Parforholdets ”krig” og ”fred”om moderne menneskers samlivsproblemer

4.13. Med døden som jokerom det moderne menneskes forhold til døden

4.24. Den rette tro - om ortodoks og dogmatisk religiøs tro

4.27. Hvad er verdensaltet? -  signalement af det ukendte

4.28. Den indre virkelighedom en metode til mental indadskuen

4.29. Hvorfor? – om skæbnens gru

4.30. Alts oprindelse – påny! – om videnskab og kosmologi

4.31. Når krisen kradser – om den aktuelle verdenssituation

4.35. Et livs status - en personlig opgørelse. - En artikel, hvori den knapt 80-årige forfatter gør sit personlige åndelige 'bo' op.

4.36. Konspirationsteorier - sandhed eller falsum? - en artikel om en del af de mange konspirationsteorier, der har været fremme i tidens løb.

4.37. Det største eventyr – det fundamentale livsfacit

4.38. Døden – den store gåde - personlige tanker omkring døden.

4.39. En ny sæson til eftertanke – nogle overvejelser vedr. mit forfatterskab

4.40. I sandhedens interesse  - om ungdomsoprør, månerejser og hokus pokus

4.41. Jagtvej 52 A  - et vendepunkt i Martinus’ liv

4.44. ”Den, som synes at stå…” – et forsøg på en åndelig ’statusopgørelse’

4.47. Kosmologi eller åndsvidenskab? – et kontroversielt spørgsmål…

4.48. Kommentar til artiklen ”Kosmologi eller åndsvidenskab?”

4.49. Videnskabelig reduktionisme på retræte?

4.50. Kommentar til artiklen ”Videnskabelig reduktionisme på retræte?”

4.51. Er Martinus’ verdensbillede en kosmologi eller en ny religion?

4.52. En tro ”væbner” – en uneutral kommentar.

4.53. Et epos om alt – det kosmiske verdensbillede

4.54. H.C.Andersen, H.C.Ørsted og Martinus – nogle bemærkninger

4.55. e-bogen Projekt Liv – et vigtigt initiativ og alternativ

4.56. Tror du på Gud? – En lidt svær dialog.

4.57. Tror du på Gud? – En lidt svær dialog (fortsat)

4.58. Guds Rige og Livets Eventyr – en aktuel kommentar

4.59. Om at spå eller forudsige - kan mennesket forudsige kommende begivenheder?

4.60. Har vi et frit valg? - Nogle upretentiøse betragtninger

4.61. Hvad er sandhed? – Det store, fundamentale spørgsmål

4.63. Meningernes tumleplads - Om de moderne mediers debatfora.

4.64. Liv efter døden? – Det store terminale spørgsmål

4.65. Klods-Hans og hans sorgløse prinsesse – Et essay omkring Martinus’ livsværk

4.66. Kirke på afveje?Tanker omkring det nye vielsesritual

4.67. Begrænset ’synsfelt’ – Om forholdet mellem almindelig bevidsthed og kosmisk bevidsthed

4.68. Livet er et under – nogle tanker over livsunderet

4.69. Hjernen – den store gåde - naturvidenskabelige analyser af hjernen og Martinus’ kosmiske analyser af samme

4.70. Om kritik, gyldne leveregler, sygdomme og hjernespind - spredte bemærkninger

4.71. Mit møde med Martinus og hans værk – Et møde med livsvarig konsekvens

4.72. Skæbnens gru - igen! – Skæbne eller tilfældighed?

4.73. Drømmen, der bristede og en ny drøms fødsel - om ægte kommunisme eller næstekærlighed

4.74. Tror du på Gud? – En lidt svær dialog (fortsættelse 2)

4.75. Skæbnens gru – i tilbageblik! - Skæbne eller tilfældighed?

4.76. Selvbekendelse – og selverkendelse – En slags moralsk statusopgørelse

4.77. Hvordan skabes varig fred? – Betragtninger over et stort problem

4.78. Verdens og livets under – nogle ’kosmiske’ betragtninger

4.79. Verden og livets under (2) – nogle tillægsbetragtninger

4.80. Verden og livets under (3) – flere tillægsbetragtninger

4.81. Martinus’ verdensbillede – nogle betragtninger

4.82. Den åndelige verden – Hvad er en åndelig verden for noget?

4.83. Illusionernes narrespil – om falsk kontra ægte virkelighed

4.84. Er fysisk udødelighed mulig? - Betragtninger over begrebet ’udødelighed’

4.85. Jordens undergang - om astrofysikeres fremtidsvisioner

4.86. Martinus’ kosmologi: Tro eller videnskab? - basale og afgørende spørgsmål

4.87. Er fysisk udødelighed mulig? (2) – om biologers fremtidsvisioner

4.88. ”De sidste tider” - Nogle uforpligtende betragtninger

4.89. Den sande virkelighed – Virkelighed eller illusion

4.90. Videnskabelig kosmologi og Martinus’ kosmologi

4.92. Bønnen til den evige Fader-Moder

4.93. Sin egen ”skæbne-bestyrer” - En lille optimistisk opsang

4.94. Livsenhedsprincippet, organismeprincippet og bønnen- nogle betragtninger

4.95. Dødens nærhed - En 85-årigs gammelmands-tanker

4.96. Kaos eller Kosmos? - Et spørgsmål om indsigt?

4.97. Kommentar til artiklen "Dødens nærhed": Optimistisk kontra pessimistisk livsopfattelse - eller en personlig bekendelse

4.98. Skæbne, retfærdighed og beskyttelse. Nogle tanker omkring disse emner

4.99. Skæbne og skyld. Er der hensigtsmæssighed og retfærdighed i tilværelsen?

4.100. Skæbne og skyld (2). Er der hensigtsmæssighed og retfærdighed i tilværelsen? (Nogle tillægsbetragtninger)

4.101. ”LIVETS EVENTYR” Formålet med denne hjemmeside

4.102. Skæbne og skyld (3). Er der hensigtsmæssighed og retfærdighed i tilværelsen? (Flere tillægsbetragtninger)

4.103. Skæbne og skyld (4). Er der hensigtsmæssighed og retfærdighed i tilværelsen? (Flere tillægsbetragtninger)

4.104. Tanker til eftertanke. Et forsøg på at samle 'puslespillet'

4.105. Tro, tvivl og viden.  En dialog!

4.106. Om at opfatte og tolke Martinus' kosmiske analyser og facitter

4.107. Krop og psyke eller Krop og bevidsthed

4.109. Døden – den store gåde. Nogle supplerende tanker

4.110. Et u-kosmisk tilbageblik. Nogle personlige betragtninger
4.111. "Jeg elsker dig!" - betragtninger over forelskelse og ægteskab

4.112. Det er da logisk! - Nogle tanker omkring Martinus' bog ”Logik”

4.113. Lånte 'fjer' - Tanker til fornyet eftertanke

4.114. ”Alt er såre godt!” - Det centrale udsagn i Martinus' livsværk

4.115. Martinus' kosmologi og naturvidenskaben

4.116. Martinus' kosmologi om seksualisme

 

 

============================================

 

Artikler med emner vedr. hjernedebat

 

Artikler med emner vedr. klimadebat

 

Artikler vedr. Èt-livs-hypotesen

 

Fra idealist til realist

 

Realiteter versus Idealisme

 

Artikler med diverse emner