Aktuelle artikler:

4.00. Aktuelle artikler. – en introduktion

 

Aktuelle artikler vedr. hjernedebat:

4.05. Hjerne og sjælom forholdet mellem krop og psyke og nutidens hjerneforskning

4.06. Er sjælen en hallucination?om visse hjerneforskeres syn på fænomenerne bevidsthed og sjæl

4.07. Hjernen og personlighedenom hjerneforskeres og neuropsykologers opfattelse af den menneskelige personlighed

4.08. Lidt mere hjerne-snakom hjerneforskningens reduktionisme

4.09. Sjæl og legemeom hjerneforskeres reduktionistiske opfattelse af relationen mellem ånd og materie

4.10. Hjerne-spind og ansvarsforflygtigelse – om moderne hjerneforsknings reduktionisme og anti-spiritualisme.

4.17. Videnskab på omveje - en historie om hjerne, køn og bevidsthed.

4.19. Hjernespindet - en ’føljeton’ - en fortsat beretning om hjerneforskningens reduktionisme. 

4.21. Formlen på lykke!? - En hjerneforskers seneste bud på lykkefølelse

4.25. Det skyldes hjernen! - Også når det drejer sig om seksualitet.

- Om nyere hjerneforskning i seksualitet.

4.34. Bevidsthed og hjerneforskning - nogle tillægsbetragtninger

4.45. Reduktionismens triumfer! – om hjerneskanningens ’lyksaligheder’.

4.46. Frygt, angst og fantasi – nogle af verdenshistoriens drivkræfter.

4.62. Hjerne og trafik – Om usikkerhed i trafikken på grund af hjernen.

4.91. Øje, hjerne og bevidsthed - nogle kritiske betragtninger

4.117. Hjerneforskning igen! - Om hjerneforskningens fejltagelser og udprægede reduktionisme

          i den naturvidenskabelige opfattelse af de nævnte fænomener

4.134. Den glade hjerne - snakken om hjernen fortsætter

============================================

 

Artikler med emner vedr. klimadebat

 

Artikler med emner vedr. Martinus’ kosmologi

 

Artikler vedr. Èt-livs-hypotesen

 

Fra idealist til realist

 

Realiteter versus Idealisme

 

Artikler med diverse emner