Aktuelle artikler med emner vedr. klimadebat:

4.14. Klimaforandringer og Dommedagbemærkninger til tidens debat om klimaforandringer.

4.15. Bemærkninger til artiklen ”Klimaforandringer og Dommedag”

4.16. Videnskab, klimaforandringer og politik - nogle strøtanker i tiden

4.18. Klimaforandringer – endnu engang – nogle få aktuelle tillægsbemærkninger.

4.20. Global opvarmning sat på pause!? – en aktuel kommentar.

4.22. Klimaforandringer set i Martinus-perspektiv- nogle tanker til afkøling!

4.23. Jordklodens klima - nogle naturvidenskabelige facts

4.26. DOMMEDAG NU – igen!  De ildevarslende basuner lyder atter

– om en aktuel version af en gammel trussel

4.32. Klimaproblemer på nyom årsagerne hertil.

Kommentarer til den aktuelle situation indenfor klimaforskningen.

4.33. Klimaproblemer nok engang! - nogle korte sidebemærkninger

4.42. Nutidens ’Dommedags-profetier’ – om klimaforskning, politik og medier.

4.43. Menneskeheden og Jordens klimaKan menneskeheden påvirke Jordens klima?

4.108. Et varmt emne. Den globale opvarmning

 

============================================

 

Artikler med emner vedr. hjernedebat

 

Artikler med emner vedr. Martinus’ kosmologi

 

Artikler vedr. Èt-livs-hypotesen

 

Fra idealist til realist

 

Realiteter versus Idealisme

 

Artikler med diverse emner