Tilbage til OVERSIGT over hjemmesidens  INDHOLD

 

 

Realiteter versus Idealisme

Virkelighed og illusioner

11. del

 

 

Ét-livs-hypotesen

og Martinus' kosmologi

En redegørelse

3. del

 

Tro og overtro

 

Den ny verdensimpuls

 

Menneskeheden og den ny verdensimpuls

 

Menneskehedens bevidsthedskategorier

 

"Dyrisk" og "menneskelig" seksualisme

 

Afsporet seksualisme

 

Intelligenslivets bevidsthedskategori

 

Bevidsthedstyper og videnskabens repræsentanter

 

Yngre sjæle i udviklingen

 

Følelsens og troens bevidsthedskategorier

 

Religiøs nidkærhed og fanatisme

 

Naturmennesker som nutidige lovovertrædere

 

Den kosmiske udvikling og repetitionsprocessen

 

Nogle konsekvenser af den seksuelle polforvandling

 

De afsporede seksuelle kategorier

 

B-kategorien eller B-menneskene

 

D-kategorien eller D-menneskene

 

F-kategorien eller F-menneskene

 

G-kategorien eller G-menneskene

 

De normale seksuelle kategorier

 

A-kategorien eller A-menneskene

 

C-kategorien eller C-menneskene

 

E-kategorien eller E-menneskene

 

H-kategorien eller H-menneskene

 

I- og J-kategoriernes mennesker

 

Polforvandlingens mål: K-mennesket

 

Foreløbig konklusion

 

Parforholdets ’krig’ – og ’fred’

 

Martinus’ opfattelse af situationen

 

Den seksuelle polforvandlingsproces

 

Hunkøn, hankøn og dobbeltpolethed

 

Enkeltpolethed og dobbeltpolethed

 

Parforholdets ’krig’ og ’fred’

 

Mediernes romantisering af ægteskabet

 

Det virkelige livs eventyr

 

Introduktion

 

Berøringsangst?

 

Vielsesritualer og seksualitet

 

Religiøs åbenbaring og demokrati

 

Seksuel afsporing

 

Kunstigt ægteskab

 

Resumé

 

Situationen – kosmisk set

 

Appendiks: Homoseksuelles egen opfattelse

 

Post Skriptum

 

Døden og reinkarnation?

 

Skæbnens tilfældigheder

 

Et relevant spørgsmål

 

Den aktuelle situation og revision

 

Hjernen

 

Et stort paradoks: Hjerneforskningens dilemma

 

Problemets genstand: Hjernen

 

Martinus’ opfattelse af hjerneproblemet

 

Bevidstheden

 

Martinus’ opfattelse af hjernen og dens rolle

 

Korrigerende kommentar

 

OMVERDENEN

 

Grundlaget for illusionisme

 

Konklusion

 

En ”puppe-tilværelse”

 

Et ”syndefald”

 

Om at spise af ”Kundskabens træ”

 

 

Fortsættes i artikelseriens 12. del.

 

 

 

Tilbage til OVERSIGT over hjemmesidens  INDHOLD